Vi i Skata

Kulturarvet – Vårt hem


Till Skata flyttar människor som är intresserade av denna typiska boendeform. Miljön lockar sina invånare, även om det inte nödvändigtvis finns någon "typisk" skatabo. 

I Skata bor både människor som "alltid" har bott här och sådana som har flyttat hit annanstans ifrån. Dock är uppskattningen för trähusområden och gamla hus gemensam för skataborna. Området är lugnt och förhållandevis säkert, trots att det ligger alldeles intill centrum av staden. Gårdsplanerna i Skata är skyddade och ger därmed skataborna möjlighet till en privat sfär trots att husen är byggda tätt intill varandra.

Foto: Eva-Stina Kjellman

SLÄKTGÅRDAR
Det finns ett ansenligt antal "släktgårdar" i Skata, där huset hållits kvar i familjens eller släktens ägo. Det är inte ovanligt att det är tredje eller fjärde generationen som nu äger huset. Många hus har dock, i brist på intresserade arvingar, blivit köpta av mindre byggbolag som rustar upp husen, bildar bostadsbolag och säljer bostäderna till intresserade köpare. Denna typ av bostads-radhus-aktieägarbyten torde bli ännu vanligare framöver. Många hus ägs av dödsbon och väntar på att ägoförhållandena ska klargöras.

VI-KÄNSLA
Skata-föreningen har gett skataborna en viss gemenskap och ökat vi-känslan. Evenemangen som föreningen ordnat hjälper invånarna att lära känna sin egen stadsdel och varandra bättre. Skataborna har deltagit aktivt i de evenemang som föreningen arrangerat. Tillställningar som Öppna gårdars dag och Julkalendern, som lockat mängder med besökare också från andra delar av staden, visar att det finns ett stort intresse för Skata också utanför stadsdelen. Föreningen har möjlighet att få stadsdelen att leva upp dels genom att ordna evenemang, men även genom att dokumentera både gången tid och nutid.

 Foto: Eva-Stina Kjellman

FLERA GENERATIONER
Utmärkande för Skata är att här bor flera olika generationer, både äldre människor och barnfamiljer. Förändringarna sker regelbundet och i stadig takt utan större generationsväxlingar. Mångfalden i Skata är en rikedom att ta tillvara på. Även Skatas historia är mångsidig och alla hus har sina egna, personliga berättelser. I Skatas historia kan man även se reflektioner från stadens historia i övrigt. Här syns såväl flyttningsrörelsernas och arbetarrörelsens historia som företagslivets utveckling. Här har bott sjömän, arbetare från tobaksfabriken, hantverkare, änkor och barn och naturligtvis dagens utbildade befolkning. Denna mångfald utgör en stor del av stadsdelens charm och unika stämning.

FÖRETAG
I Skata verkar ett flertal olika företag och vi presenterar flera av dem här på webbplatsen. Klicka på länken "Service" i menyn upptill eller fliken "Vad söker du i Skata?" till vänster!