» Husen berättar

Här samlar vi berättelser från husen i Skata. De kan vara historier du hört berättas eller något som du själv upplevt. Lika spännande är att höra om erfarenheter och upptäckter när du renoverat ditt hus. Vi låter husen berätta sin historia!  

Vänligen kontakta någon av oss i Skataföreningens styrelse och delge oss din berättelse, helst i elektronisk form. Tack!
 » Kontakta styrelsen!


Ett varmt tack till Otto A. Malms donationsfond som stött projektet av Skatas husplaketter.


OM GATORNAS NAMN I SKATA:

Huvudgatorna i Skata bytte namn, mer sällan tvärgatorna

HUVUDGATOR FRÅN VÄST:

LOVERET

NÅLMAKARFARET - namn efter hantverkaryrke, nålmakaren gjorde nålar till skeppen som användes till...?

HAMNVÄGEN - ledde ut till hamnen.

CHRISTINEGATAN - Stadens grundare har hedrats med Christinegatan och Jakobsgatan.

ALHOLMSGATAN - På en karta från 1754 finns inga hus längs med vägen norrut från kyrkan. År 1783 kallas denna väg Hampspinnaregatan och endast några tomter finns inritade på en karta, de nuvarande Alholmsgatan 13, 15 och 17. Det är dock osäkert om något byggdes här före 1795. På 1820-talet då bebyggelsen vuxit norrut hette gatan Östra Långgatan eller Österlånggatan, båda nämns. Från år 1908 fick gatan namnet Alholmsgatan. Källa: Jakobstads museum

TAVASTGATAN - Namnet av Henrik Tavast som fick till uppdrag av Ebba Brahe att grunda en stad. Gatan hette tidigare Stora Långgatan.

NORRMALMSGATAN

AMERIKAGATAN - Gatan hette tidigare Lilla Nygatan, Jakobsgatan fanns ej då ännu.

JAKOBSGATAN - Namn efter Jakob De La Gardie, stadens grundares, Ebba Brahes make

TVÄRGATOR FRÅN SÖDER:

BLOCKMAKAREGATAN - En blockmakare ägde två tomter från nuv. Alholmsgatan upp till Tavastgatan. En blockmakare gjorde blocken ”en kloss” till skeppen där repen gick igenom.

SKEPPAREGATAN

LOTSGATAN

BISKOPSGATAN - ledde ut till biskopsholmen (gamla gravgården).

MARIAGATAN - Gatan hette tidigare Södra Torggatan.

DE LA GARDIEGATAN - Stadens officiella grundare, Jakob de la Gardie har med rätta fått en gata döpt efter sig.

HOLMGATAN - Nämnd efter lantmätaren Holm som gjorde rutplanen 1821 för stadsdelen. (Nystaden /Norrmalm /Skatan).

Källor: Jakobstads museum, Aarno Ekolas magisteruppsats om gatunamn i Jakobstad (på finska)

NICKLINSKA HUSET
Tavastgatan 23
Klockaren Gustav Nicklin lät bygga huset år 1824 i hörnet av Kanalesplanaden och Runebergsgatan i gustaviansk stil. Huset undkom stadens brand 1835 tack vare kanalen som krökte sig just fraför huset och stoppade branden från att sprida sig norröver.
Huset har varit bostad, kontor, vaktmästarbostad och förråd tills några affärsmän köpte den för att bygga nytt affärshus på tomten (nuvarande Dressman). Föreningen Jakobstads Natur blev aktivt intresserad till glädje för museet och affärsmännen som donerade huset åt föreningen, med ett villkor, att huset flyttades snabbt från tomten för att ge rum åt det nya affärshuset.
Åt huset ordnades snabbt en ny tomt på Tavastgatan 23 i Skata. Nedmontering och flyttning av huset var ett krävande projekt både tekniskt och ekonomiskt och tiden när huset skulle vara flyttat kom snabbt emot. Att flytta huset stock för stock hade redan förberetts när man fick höra i nyheterna att Böle gamla tågstation flyttades i sin helhet ca. 500m. Inspirerade av detta beslöt man att göra likadant och efter många om och men var huset flyttat till Tavastgatan natten mellan den 15-16.10 1984, 2 veckor före tidtabellen.
Mycket arbetsinsatser återstod. Grunden skulle göras, huset behövde en tillfällig presenning på taket till vintern. Finansiering behövdes och stöd fick man från museiverket och stadsfullmäktige. Byggnadslov fick man först följande höst men äntligen i slutet av maj 1993 var huset färdigt för invigning.
Utan hjälp från Per-Ole Liljlund skulle huset knappast någonsin kunnat tas ibruk och det är tack vare honom som den är varsamt renoverad i 1800-talsstil.
Huset är en samlingsplats för Jakobstads Naturvänner och skataborna.
Ann-Lis Stenmark som verkat som trädgårdsmästare i Skolparken och har specialiserat sig i gamla trädgårdar rustade upp trädgården. 
I föreningen har man konstaterat att om man vill skydda gamla byggnader lyckas det bäst om man själv tar itu med saken.

-Eeva-Kaarina Aaltonen 2017
Källor:
Liljelulnd, Per-Ole (1988): Nicklinska gården – vårt klubbuhus. 
Årsbok 1988 ss 39 - 44. . Jakobstadsnejdens Natur rf- Pietarsaarenseudun Luonto ry.
Tidningsurklipp: Jakobstads Tidning 27.5.1993 ja Vasabladet 27.5.1993.