» Husen berättar

Här samlar vi berättelser från husen i Skata. De kan vara historier du hört berättas eller något som du själv upplevt. Lika spännande är att höra om erfarenheter och upptäckter när du renoverat ditt hus. Vi låter husen berätta sin historia!  

Vänligen kontakta någon av oss i Skataföreningens styrelse och delge oss din berättelse, helst i elektronisk form. Tack!
 » Kontakta styrelsen!

NICKLINSKA HUSET
Tavastgatan 23
Klockaren Gustav Nicklin lät bygga huset år 1824 i hörnet av Kanalesplanaden och Runebergsgatan i gustaviansk stil. Huset undkom stadens brand 1835 tack vare kanalen som krökte sig just fraför huset och stoppade branden från att sprida sig norröver.
Huset har varit bostad, kontor, vaktmästarbostad och förråd tills några affärsmän köpte den för att bygga nytt affärshus på tomten (nuvarande Dressman). Föreningen Jakobstads Natur blev aktivt intresserad till glädje för museet och affärsmännen som donerade huset åt föreningen, med ett villkor, att huset flyttades snabbt från tomten för att ge rum åt det nya affärshuset.
Åt huset ordnades snabbt en ny tomt på Tavastgatan 23 i Skata. Nedmontering och flyttning av huset var ett krävande projekt både tekniskt och ekonomiskt och tiden när huset skulle vara flyttat kom snabbt emot. Att flytta huset stock för stock hade redan förberetts när man fick höra i nyheterna att Böle gamla tågstation flyttades i sin helhet ca. 500m. Inspirerade av detta beslöt man att göra likadant och efter många om och men var huset flyttat till Tavastgatan natten mellan den 15-16.10 1984, 2 veckor före tidtabellen.
Mycket arbetsinsatser återstod. Grunden skulle göras, huset behövde en tillfällig presenning på taket till vintern. Finansiering behövdes och stöd fick man från museiverket och stadsfullmäktige. Byggnadslov fick man först följande höst men äntligen i slutet av maj 1993 var huset färdigt för invigning.
Utan hjälp från Per-Ole Liljlund skulle huset knappast någonsin kunnat tas ibruk och det är tack vare honom som den är varsamt renoverad i 1800-talsstil.
Huset är en samlingsplats för Jakobstads Naturvänner och skataborna.
Ann-Lis Stenmark som verkat som trädgårdsmästare i Skolparken och har specialiserat sig i gamla trädgårdar rustade upp trädgården. 
I föreningen har man konstaterat att om man vill skydda gamla byggnader lyckas det bäst om man själv tar itu med saken.

-Eeva-Kaarina Aaltonen 2017
Källor:
Liljelulnd, Per-Ole (1988): Nicklinska gården – vårt klubbuhus. 
Årsbok 1988 ss 39 - 44. . Jakobstadsnejdens Natur rf- Pietarsaarenseudun Luonto ry.
Tidningsurklipp: Jakobstads Tidning 27.5.1993 ja Vasabladet 27.5.1993.