» Praktisk info för vi som bor här

Här har vi samlat nyttig information för dig som bor i Skata!


» Färgplan för husens yttre målning (pdf)
Färgplan uppgjord 1981 av Th Lindqvist, gäller fastigheter i Skata

» Pietarsaaren Pohjoisnummi Säilyttävä saneeraus rakennustapaohjeisto (pdf)
Terttu-Elina Wainios diblomarbetet om Norrmalm (Skata)

» Brandsäkerhetsguide för småhus (pdf)
Från Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk

Omakotiliitto har samlat intressant, allmän information om att leva i en småhusmiljö, bland annat om god grannsämja:
» omakotiliitto.wm.fi

Webbplatser mer information om byggande och fastighetsunderhåll:
www.hometalkoot.fi
www.korjaustieto.fi
www.rakennusperinto.fi
www.toukotalkoot.fi
www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen
www.loydasahkomies.fi
ÄR DET NÅGOT DU SAKNAR?
Tips oss gärna om andra dokument eller länkar till information om bevarande av trähusmiljöer.