» Föreningen

Skata-föreningen


Skata r.f:s syfte är att främja och utveckla samarbetet stadsdelens invånare emellan, värna om stadsdelens invånare och kulturtradition samt främja utvecklingen av stadsdelen och invånarnas trivsel.
Med Skata avses området mellan järnvägen, Skolgatan, Strengbergsgatan, Ebba Brahe esplanaden, Alholmsvägen och Kvastbergsgatan i staden Jakobstad.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att den
  •     deltar i planering av Skata och dess närområde, gör utredningar, tar initiativ och ger utlåtanden
  •     ordnar möten, kurser, diskussionsmöten och utflykter
  •     bedriver informations- och upplysningsverksamhet
  •     arrangerar gemensamma evenemang för stadsdelen
  •     samarbetar med andra föreningar.


HÄNDELSEKALENDER 2019
» Här kan du ladda ner föreningens händelsekalender för 2019!

STYRELSEN
Tom Dahlfelt, ordförande
050 3646359, tom.dahlfelt@gmail.com
Marjo Luokkala, medlem
Ingemo Pörn, medlem
Britt Lindström, medlem

Suppleanter:
Marja Eriksson, Claire Witick Mäkelä, Eeva-Kaarina Aaltonen (kassör)

PRODUKTER
Köp en snygg väska eller mössa med stadsdelens logotyp, så stöder du föreningens verksamhet! Mer info kommer senare.