» Föreningen

Skataföreningen


Skata r.f:s syfte är att främja och utveckla samarbetet stadsdelens invånare emellan, värna om stadsdelens invånare och kulturtradition samt främja utvecklingen av stadsdelen och invånarnas trivsel.
Med Skata avses området mellan järnvägen, Skolgatan, Strengbergsgatan, Ebba Brahe esplanaden, Alholmsvägen och Kvastbergsgatan i staden Jakobstad.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att den
  •     deltar i planering av Skata och dess närområde, gör utredningar, tar initiativ och ger utlåtanden
  •     ordnar möten, kurser, diskussionsmöten och utflykter
  •     bedriver informations- och upplysningsverksamhet
  •     arrangerar gemensamma evenemang för stadsdelen
  •     samarbetar med andra föreningar.

STYRELSEN
Tom Dahlfelt, ordförande
050 3646359, tom.dahlfelt@gmail.com
Marjo Luokkala, medlem
Beatrice Mäenpää, medlem
Maria Nygård, medlem
Malin Häggblom, medlem

Suppleanter:
Britt Lindström, Marja Eriksson, Eeva-Kaarina Aaltonen (kassör)