» Skata-produkter

Skata-produkterKöp Skata-produkter, så stöder du föreningens verksamhet!

- Svart shoppingkasse av tyg, 10 €
- Ljus kasse av tyg, 13 €
- Mössa, orange, one size, 14 €
- Skata-affisch 20 €
- Skvallerspegel med tro, hopp och kärlek, 50 €

Skata - Drömhus och stugor i 1900-talets Jakobstad

Livet i Jakobstads trähusstadsdel Skata har förändrats mycket under 1900-talet. Somt har gått förlorat, somt har övergått i något bättre. Annat finns i sin tur bevarat och omhuldat som en del av stadens gemensamma historia.

Med hjälp av skatabornas egna berättelser och plock ur skönlitteraturen ville föreningen Skata rf. skapa en bild av livet i stadsdelen under förra århundradet, lyfta fram det som kännetecknar Skata och invånarnas tankar om sina kvarter. Boken innehåller rikligt med bilder från olika årtionden - både privata bilder och lite mer okända bilder från museiarkiv. Heidi Jylhä har fungerat som redaktör för boken.
Trähusstadsdelen Skata i Jakobstad räknas till de viktigaste, enhetliga trästadsdelarna i Finland.
ISBN: 978-952-93-4499-4
160 sidor, häftad
Ca-pris: 30 €
kan köpas i Jakobstads museum, Tobaksmagasinet, Jakobstads Bokhandel eller genom att kontakta Tom Dahlfelt tel. 050 3646359 eller tom.dahlfelt@gmail.com
Ansvarig utgivare: Skata rf