Skataföreningens årsmöte 21.3.2024

 ÅRSMÖTE

Stadsdelsföreningen Skata r.f.
Torsdagen den 21.3.2024 kl. 19
Viktor Sunds stuga, Blockmakaregatan 7
Stadgeenliga ärenden
Kaffeservering
VÄLKOMMEN!