Skatakalender 2021

Kom på en vintervandring i Skata med 
Skatas julkalender! I december öppnas varje 
dag en kalenderlucka på utvalda hus i Skata.