Skataföreningens årsmöte

Välkommen på Skataföreningens årsmöte tisdagen den 15.6 kl 18 vid Viktor Sunds stuga.