Skatas Julkalender 2020

Kom på en vintervandring i Skata med Skatas julkalender! 

I december öppnas varje dag en kalenderlucka på utvalda hus i Skata.