Skataföreningens årsmöte 15.6

Välkommen på Skataföreningens årsmöte måndag 15.6 kl 18 vid Viktor Sunds stuga.