Händelsekalender 2019

Juli  25                            ÖPPNA GÅRDAR  kl. 14-18
Ett omtyckt evenemang under Jakobs dagar där besökarna får titta närmare på Skatas väl gömda gårdar. Kom med och öppna upp din gård för en dag. Vi ska vara stolta över vår fina stadsdel. Vi vill gärna ha mångfald med allt från prunkande trädgårdar till pågående renoveringar. Försäljning av Skataprodukter. Info och anmälan fram till 30.6 helst per e-posttill brittl51@gmail.comeller 040 7246382. Meddela namn, tel.nr, och ingångsadress.

September                      SKÖRDERALLY                       
Drunknar du i äpplen? Blir bären oplockade? Har du plantor på gården du vill bli av med?Lämna äpplen m.m. vid din port eller låt människor komma in och plocka. Med en lapp vid porten eller via facebook/skata kan du berätta vad du bjuder ut.

Septemer 7                      SKATADAGEN PÅ ALEXANDERSTORGET
Vi firar Skatadagen och Skataföreningens 10-års jubileum på Alexanderstorget. Mera information närmare evenemangsdatumet på anslagstavlan och på facebook/hemsidan.

December 1.12-1.1         SKATAS JULKALENDER
Runt om i Skata öppnas kalenderfönster varje dag i advent. En härlig och uppskattad tradition. Kom med och sprid julglädje! Info och anmälan senast 14.10 till Marjo Luokkala marjo.luokkala@gmail.comeller 0503137583.

Februari                          SNÖGUBBAR PÅ BESÖK I SKATA
Vi har roligt genom att tillsammans bygga massor av snögubbar i Skata eller smycka våra fönster med glada knubbiga snögubbar som sprider glädje i februari!

Följ oss på Facebook för mera information om evenemangen i Skata!