Sture Sunabacka / Ateljé SRAS

Sture Sunabacka (Norrmalmsgatan 21 b) / Ateljé SRAS (Järnvägsgatan 20)

Konstnären Sture Sunabacka är specialiserad på skulpturer och installationer i trä, men han skapar även metallgrafik. Under de femton åren som han varit verksam inom konsten har han fokuserat på att lyfta fram vardagssaker, ibland även kasserade saker.

- Ett ting som förlorat sitt värde som bruksföremål kan ändå ha en annan funktion, till exempel en estetisk. Jag försöker ta fram någonting som tidigare inte varit synligt, säger konstnären Sture Sunabacka.

Sture är verksam både på hemadressen Norrmalmsgatan 21 b och vid Ateljé SRAS på Järnvägsgatan 20.

För mer information, ring 040 016 4896 eller mejla på sture.sunabacka@gmail.com.

Foto: Bo Isomaa